Натисніть "Шукати" для пошуку інформації що вас цікавить
Зачекайте будь ласка, ми виконуємо ваш пошуковий запит...
ДП "Шепетівський військовий лісгосп"

Одним із найважливіших завдань лісового господарства є розширене відтворення лісу для задоволення потреб країни в деревині, продуктах її переробки та раціональне використання всіх багатогранних корисних властивостей лісу.

Крім рубок головного користування, проводять рубки догляду за лісом, що спрямовані на забезпечення кращих умов зростання головних порід у насадженнях, на підвищення стійкості насаджень до дії негативних факторів. Ці рубки мають виховний характер, але при їх проведенні також одержують деревину.

Санітарні рубки передбачають рубку уражених хворобами та пошкоджених шкідниками, а також усохлих дерев, деревина яких ще не втратила технічних якостей. Проводять ще й так звані інші рубки, коли, наприклад, потрібно розширити просіки, прорубати трасу для будівництва дороги, лінії електропередачі або трасу газопроводу чи нафтопроводу, розчистити сінокіс тощо. Іноді, якщо деревостан різноманітний, практикують проведення комплексних рубок. Вони поєднують головні рубки і рубки догляду за лісом, тобто стиглу частину деревостану вирубують головною рубкою, а молоду - певним видом рубок догляду.

Рубки  формування   і   оздоровлення   лісів   проводяться  способами, що не викликають ерозії ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються   для   подальшого   росту,   виключають    можливість негативного   впливу  на  стан  лісів  та  водоймищ,  забезпечують поступове відтворення і формування лісів,  близьких до  природних, постійне підтримання стійкості деревостанів.

Реконструктивні рубки застосовують у молодих насадженнях, де головна порода частково або повністю змінюється на другорядну. Мета таких рубок - підвищення питомої ваги цінних порід у складі деревостану. Іноді такі рубки супроводжуються введенням у прорубані коридори лісокультурними методами цінних порід. Реконструктивні рубки повинні привести до підвищення повноти і цінності деревостану. У лісопарках практикують також рубки формування ландшафтів, або ландшафтні рубки, з метою покращення краєвиду.

Головними завданнями рубок догляду є:

- поліпшення якості і породного складу насаджень;

-збереження і посилення екологічних (захисних,  водоохоронних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих,  рекреаційних),  естетичних  та інших властивостей лісу;

- підвищення стійкості та продуктивності насаджень;

- створення умов для скорочення термінів  вирощування  технічно стиглої деревини.

До рубки, в першу чергу, призначаються:

- ділянки, на яких зростають хворі і пошкоджені дерева;

-культури і природні молодняки цінних порід, які пригнічуються небажаними деревними та чагарниковими породами;

- змішані деревостани з головною і другорядними породами в одному ярусі;

-  деревостани, в яких є світлолюбиві породи (дуб, ясен, модрина, сосна тощо);

- складні деревостани;

- чисті перегущені молодняки цінних порід;

- олодняки насіннєво-порослевого походження;

- перегущені насадження;

Догляд за лісом є системою лісогосподарських заходів, направлених на якісне поліпшення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини і збільшення розмірів користування лісом.

Деревина, що одержується в процесі рубок догляду і використовується споживачами, має важливе значення для економічної ефективності діяльності підприємства. Хоча не всяка рубка догляду супроводжується використовуванням вирубаної деревини, значення рубок догляду для формування високопродуктивних деревостанів є значним. Відсутність користування у зв'язку з відсутністю попиту характерна для рубок догляду в молодняках. В перспективі задача зводиться до того, щоб всі рубки догляду супроводжувалися повним використовуванням одержуваної від них деревини і інших видів лісо продукції.