Натисніть "Шукати" для пошуку інформації що вас цікавить
Зачекайте будь ласка, ми виконуємо ваш пошуковий запит...
ДП "Шепетівський військовий лісгосп"

Лісівництво базується на двох основних видах користування лісом - головному та побічному.

Рубки головного користування — проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубки головного користування в лісах проводяться таким чином, аби одержання деревини для потреб народного господарства супроводжувалося збереженням ґрунтозахисних, водорегулювальних та інших корисних властивостей лісу, забезпеченням природного лісовідновлення. Ці рубки спрямовані на раціональне використання лісосічного фонду, підвищення продуктивності й поліпшення складу нових лісів.

До рубки в першу чергу  призначаються  пошкоджені,  усихаючі, низькоповнотні та інші насадження, що потребують термінової  рубки за своїм станом, і насадження, які вийшли з підсочки. Залежно від групи лісів і категорії захисності,  природних лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід,  типу лісу, складу і вікової структури деревостанів, наявності  й  стану підросту  господарсько-цінних  порід,  крутизни  схилів,  ступеня стійкості ґрунтів проти ерозії та інших  особливостей  проводяться вибіркові, поступові та суцільні рубки.

Вибіркові (добровільно-вибіркові) рубки - це рубки,  під  час яких періодично вирубується частина дерев перестійного і  стиглого віку (при цьому способі рубки ділянка залишається вкритою  лісовою рослинністю).

Поступові      (рівномірно-поступові,      групово-поступові, смуговопоступові) рубки - це рубки, під  час  яких  передбачається вирубка деревостану за кілька прийомів.  

Суцільні (суцільні вузьколісосічні) - це рубки,  під час яких весь деревостан  вирубується  повністю,  за  винятком  насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних й рідкісних видів дерев та  чагарників,  що  підлягають  збереженню  згідно  з   Правилами відпуску деревини на пні в лісах України.

Способи рубок визначають на підставі всебічного врахування інтересів лісового господарства й ефективного застосування сучасних засобів комплексної механізації лісозаготівельних робіт. В Україні проведено велику роботу з удосконалення науково обґрунтованих способів і технології рубок головного користування лісом. Опрацьовано нові регіональні правила рубок, у тому числі в рівнинних лісах, які прийняті виробництвом.

Відповідно до цих правил рубки головного користування в лісах диференційовані за природними зонами, лісорослинними умовами, станом і цільовим призначенням лісонасаджень. У лісах Карпат застосовуються поступові, вибіркові й меншою мірою суцільнолісосічні рубки за умови забезпечення на зрубах природного відновлення. У лісах Криму, які мають виключно важливе захисне, кліматичне й курортне значення, рубки головного користування заборонені. Тут проводяться тільки рубки догляду і санітарні з метою підвищення водоохоронно-захисної та бальнеологічної ролі лісів, а також здійснюються заходи щодо реконструкції малоцінних насаджень. Такий диференційований підхід при рубках головного користування свідчить про те, що розвиток лісового господарства України досяг високого рівня.

Проблеми рубок і поновлення лісу набувають дедалі більшої ваги, тому вивченням їх займається низка науково-дослідних установ, і вищих навчальних закладів. Заслуговують на увагу вивчення лісорослинного середовища під впливом рубок і механізації лісозаготівельних процесів; опрацювання заходів, спрямованих на збереження природного поновлення. Будь-яка рубка має проводитися таким чином, щоб на її місці успішно відновлювалася лісова система. Успіх відновлення лісу на зрубах, збереження його водохоронних, захисних та інших корисних властивостей залежать насамперед від способів рубок та їх технології.